Pensiunea Passiflora Bucovina

Mănăstirea Humor

Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” este ctitorie a marelui logofăt Teodor Bubuiog, construită în 1530. A fost împrejmuită după obiceiul timpului cu puternice ziduri de piatră, din care a dăinuit până astăzi doar turnul masiv din piatră brută.

Caracteristic la biserica mănăstirii Humor este acea desfăsurare a picturii, în dauna decoraţiei arhitecturale a faţadelor, care va deveni o caracteristică a bisericilor construite în timpul domniei lui Petru Rares. Inovaţia apare la pridvor, care la Humor este deschis în patru arcade în arc frânt. În interiorul bisericii sunt tablourile votive: unul prezintă familia domnitorului Petru Rares, celălalt se află în gropniţă şi prezintă pe logofătul Teodor Bubuiog şi soţia sa Anastasia, iar al treilea tablou votiv îl prezintă pe Daniil hatmanul şi pârcălabul Sucevei şi pe soţia acestuia, Anastasia.

Lasa un raspuns